“אור שלם”

האתר מתייחס לתקשור שבין פאר הנביא לבין היישות האלוהית הכלל עולמית. האתר מתייחס לתקשור שבין פאר הנביא לבין היישות האלוהית הכלל עולמית.

אתר: http://prophet.goop.co.il