א.מ טלפון אינטרקום בע”מ

35101206 שרות ומכירה למרכזיות טלפונים ואינטרקום

טלפון: 35101206
אתר: http://www.amts.biz/