הדרכת קבוצות בסינית – מורה דרך סינית

הדרכת קבוצות בסינית – מורה דרך סינית הדרכת קבוצות בסינית – מורה דרך דובור סינית
תרגום עברית – אנגלית – סינית

אתר: http://www.maza.co.il/