לימודי תקשורת בפתח תקווה

כל המפרט הדרוש ללימודי תקשורת בפתח תקווה, גם עבור זוגות צעירים וטריים.
http://www.pt-college.co.il/hebrew/Article.aspx?Item=251