מיטסי שחזור מידע

03-9422222 חברת מיטסי מתמחה בשיחזור מידע מכל מדיה ומכל מערכת הפעלה מיטסי מספקת שירותי שחזור מידע,
אחזור קבצים, הסבה ומחיקה של מידע
על כל סוגי המדיה מגנטית וכן בתוכנות
מתוצרת עצמית בתחומים אלו. שחזור מידע
ממערכות גדולות ומסובכות כגון שרתי
אינטרנט, מחשבים ביתיים, מחשבים ניידים,
דיסקים, כרטיסי זכרון.

טלפון: 03-9422222
אתר: http://www.mitsy.com