מסעדת מיתוס

36932002 מסעדת מיתוס

טלפון: 36932002
אתר: http://www.meatos.co.il/