מערכות מידע

אתר העוסק במערכות מידע. הדרכה בשימוש במערכות מידע ולימודים בתחום.

אתר: http://www.information-systems.co.il/