ניהול מכולות נמל

077-50-900-71 מערכת לנהול ושידור מסרי נמל מערכת סימפורטאל פותחה ביוזמת חברת מירס
כפתרון נייד לניהול יבוא,יצוא, מכולות,נמל חיפה,נמל אשדוד הישר ממכשיר המירס.

טלפון: 077-50-900-71
אתר: http://www.simportal.net