סגולות

מאגר התפילות והסגולות ביהדות. בס”ד
אתר יהדות העוסק בסגולות ותפילות ביהדות.

אתר: http://sgula.goop.co.il