סטטיסטיקה לאתרים – SWC

החברה מציעה שירותי סטטיסקה לאתרים,כלומר ניתוח תנועת המבקרים והפיכת הנתונים למשמעויות המקנות יתרון. החברה מציעה שירותי סטטיסקה לאתרים,כלומר ניתוח תנועת המבקרים והפיכת הנתונים למשמעויות המקנות יתרון.

אתר: http://www.swc.co.il/