קניית אות בתורה

077-212-1288 קניית אות בתורה – דרך רכישת אותיות תורה באתר נעשות שתי פעולות חשובות, גם תרומה – צדקה הקמת בניין קבע לישיבה, והן כתיבת ספר תורה ראשון לישיבה קניית אות בתורה – דרך רכישת אותיות תורה באתר נעשות שתי פעולות חשובות, גם תרומה – צדקה הקמת בניין קבע לישיבה, והן כתיבת ספר תורה ראשון לישיבה שהיא מצווה יקרה בפני עצמה, וכל תורם זוכה לשתי המצוות בתרומה אחת. וכל התורמים והמסייעים ישאו ברכה מאת ה’, לאורך ימים ושנות חיים, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, בבני חיי ומזונו, למצוא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם. אמן.

טלפון: 077-212-1288
אתר: http://www.yabia-omer.co.il/