רישוי עסקים,ארועים המונים,היתרי בניה

523888813 רישוי לעסקים,ארועים,בדיקות ואשור קונסטרוקטור,היתרי בניה,חיזוק מבנים ויעוץ מוניציפאלי טיפול בהותאת רשיונות לעסקים,אולמות ארועים,מועדוני ליילה,מסעדות ועוד
בקשות לשמוש חורג,ביטול צוי הריסה,הכשרת חריגות בניה,הוצאת היתרי בניה ועוד

טלפון: 523888813
אתר: http://klinger.co.il/