שגיא ארז תקשורת

542681811 התקנת תשתיות וציוד תקשורת התקנת תשתיות וציוד תקשורת.
התקנת רשתות מחשבים
התקנת תשתיות לווין וכבלים
התקנת מערכות שמע

טלפון: 542681811
אתר: http://www.computingh.info/