Evolvemedia

97420040 איוולב מדיה הינה אינטראקטיב המתמחה בתחום הנדלן איוולב מדיה הינה אינטראקטיב המתמחה בתחום הנדלן
ומתאפינת ברמת עיצוב גבוה וטכנולוגיות מתקדמות
בעלי החברה אבינעם קפואנו ומריוס כץ
הקוים המנחים של החברה הם גימור גבוה ושירות ללקוח.

טלפון: 97420040
אתר: http://www.evolvemedia.co.il