ProfitBid eBay Cash Back

החזר כספי על כל קנייה אשר מתבצעת באתר המכירות הפומביות איביי אנו מציעים לכם שירות ייחודי, שבמסגרתו יכול הלקוח לקבל החזר כספי על כל קנייה אשר מתבצעת באתר המכירות הפומביות איביי (eBay) על כל שלוחותיו. eBay cash back. ההחזר הכספי מתקבל במזומן וגובהו עומד על 30% לפחות, ללא הגבלת סכום משיכה מינימאלי.

אתר: http://www.profitbid.co.il/